Cod. Lat. 417

Philostratus, Flavius: Opera - Philostratus, Lemnius: Imagines
1487-1490 között. Firenze, Pergamen.

A kódex Philostratos (Kr. u. 3. sz.) athéni szofistának és unokaöccsének m?veit, antik h?sök és filozófusok életrajzát, leveleket és egy nápolyi képtár képeinek leírását tartalmazza. A m?vet 1487-ben Bonfini fordította latinra a királyi könyvtár számára. A kódex még Mátyás életében visszajutott Firenzéb?l Budára, de architektonikus dísz? b?rkötése már II. Ulászló címerét hordozza. A Philostratos-corvina a királyi könyvtár egyik legszebb díszkódexe, ennek a címlapján sorakoznak a legnagyobb gazdagságban az antikizáló díszít?elemek, érmek, kameók, építészeti elemek, mitológiai jelenetek, triumphus-ábrázolás. A diadalmenetet tartó személy egyes feltételezések szerint Corvin János, ami Mátyás trónutódlási elképzelését jelzi. A bal oldali lap keretdíszében római császárok éremportréi között Mátyás portréját láthatjuk. A kett?s címlapon kívül az egyes m?vek élén további hat, keretdísszel és figurális iniciáléval ellátott címlap található a kódexben. A kódex miniátorát korábban Attavante degli Attavanti személyében vélte feltalálni jó néhány kutató, ma egyöntet?en Boccardino il Vecchio (1529) firenzei mester munkájának tartják.