Inc. 197

Ausmo, Nicolaus de: Supplementum
1473, Wendelin von Speyer. Velence, Pergamen.

A 15. század els? felében élt itáliai szerz? kánonjogi munkájának csak els? lapját illuminálták. A címerek alapján feltételezhet?, hogy a kötetet a Sixtus-kápolna építtet?je, IV. Sixtus pápa (+1484) ajándékozta Mátyásnak. A pozsonyi Ferences Konvent könyvtárából ajándékként került a Széchényi Könyvtárba.