Cod. Lat. 542

Bonfini, Antonio: Rerum Hungaricarum decades
1496-1499 között. Buda, Pergamen.

Töredékek a királyi könyvtár számára másolt példányból. Bonfini Mátyás király megbízásából kezdte írni magyar történeti munkáját 1488-ban, de csak 1497-ben, II. Ulászló uralkodása alatt fejezte be. A m? tizedekre bontva tárgyalja a magyar történelmet egészen 1496-ig, részben Thuróczi krónikáját folytatva és átdolgozva. Kodikológiai szempontok és korabeli dokumentumok alapján megállapítható, hogy a három töredék a budai könyvtár számára másolt példányból származik. A Cod. Lat. 434. els? bifolióját a nürnbergi Germanisches Museum ajándékozta 1872-ben a nemzeti könyvtárnak, második bifolióját 1923-ban fedezték fel a szegedi ferences rendházban. A Cod. Lat. 542. 1975-ben került el? egy német nyelv? prédikációskötet kötéstáblájáról.