Cod. Lat. 445

Baptista Mantuanus: Parthenice. Pars I. sive Mariana
1485-1488 között. Milano, Pergamen.

A szerz? (+1516) Sz?z Mária életér?l szóló munkájának kéziratát Mátyásnak ajánlotta, talán abban a reményben, hogy a király támogatni fogja a nyomtatott kiadást is. Az illuminálás Giovanni Pietro da Birago milánói miniátor munkája. Az architektonikus díszítés? címlap sajnálatosan megrongálódott, elmosódott az aedicula pilasztereinek díszítése, a Madonna-kép fölötti tábla ajánlószövege, s a realisztikus tájképi hátteret is csak nyomokban érzékelhetjük. Mátyás címerére Antonio Pignatelli, a kés?bbi XII. Ince pápa címerét festették rá. A szignálatlan kódex miniátora stílusjegyei alapján azonosítható annak a Vatikánban ?rzött Pontificalénak a fest?jével, amelyet ifj. Vitéz János rendelt meg Mátyás számára, továbbá egy imakönyv fest?jével, amelyet Corvin János jegyese, Bianca Maria Sforza anyjának készítettek. Az ismeretlen mestert - egy szignált miniatúra segítségével - Giovanni Pietro da Birago személyében határozták meg a kutatók. A Széchényi Könyvtár 1939-ben vásárolta a kódexet Ernst Lajos antikváriustól.