Cod. Lat. 438

Bessarion, Iohannes: De ea parte Evangelii
1450-1470 között. Umbria, Pergamen.

A kötet Bessarion bíboros, az egyik leghíresebb görög származású humanista (+1472) munkáit tartalmazza a keleti és a nyugati egyház uniójáról. A kódex eredetileg Bessarion tulajdonában volt, de miután bekerült a Corvina Könyvtárba, Béssárión címerére Mátyásét festették rá, a Hunyadi-család hollós címere a keretdísz jobb oldalán szintén egy másik címert takar. Címlapját umbriai fehér indafonatos díszítéssel festették, kötése eredeti, aranyozott, címeres corvina-b?rkötés. A kódexet Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, majd halála után a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumába került. A f. 1 rektón és 55 verzón látható bélyegz? tanúsága szerint a kötet kés?bb a göttweigi bencés monostor könyvtáráé volt, majd 1936-ban az Országos Széchényi Könyvtár vásárolta meg egy budapesti antikváriustól.