Cod. Lat. 430

Isocrates: Orationes
1470-1480 között. Buda, Pergamen.

A m? Isokratés (+Kr. e. 338) görög szónok beszédeinek latin fordítása. A címlap egészét az "els? címerfest?" illuminálta, minden bizonnyal a másolás is budai scriptor munkája. Az 1540-b?l származó bejegyzés szerint a kódexet Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, aki végrendeletileg a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumára hagyta. Innen került az Udvari (kés?bb Nemzeti) Könyvtárba, majd 1932-ben a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba.