Cod. Lat. 429

Bernardus Claraevallensis: De consideratione - Hugo de S. Victore: Soliloquium
1470-1480 között. Buda, Pergamen.

Az "els? címerfest?" által Budán illuminált kódex Clairvaux-i Szent Bernátnak (+1153) és a párizsi Szent Viktor kolostor apátjának, Hugónak (+1141) a teológiai m?veit tartalmazza. Kötése eredeti, aranyozott, címeres corvina-b?rkötés. A kódexet Budáról Brassicanus bécsi humanista vitte el. Az 1540-b?l származó bejegyzés szerint Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, aki végrendeletileg a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumára hagyta. Innen került az Udvari (kés?bb Nemzeti) Könyvtárba, majd 1932-ben a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba.