Cod. Lat. 428

Trapezuntius, Georgius: Compendium grammaticae
1470-1480 között. Buda, Pergamen.

A grammatikai kézikönyvet Cuspinianus bécsi humanista vitte el a budai könyvtárból. Az 1540-b?l származó bejegyzés szerint a kódexet Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, aki végrendeletileg a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumára hagyta. Innen került az Udvari (kés?bb Nemzeti) Könyvtárba, majd 1932-ben a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba. A kódexet Budán másolták 1470-ben, az illuminálás az "els? címerfest?" munkája. Kötése eredeti, aranyozott, címeres corvina-b?rkötés.