Cod. Lat. 427

Q. Asconius Pedianus: Commentarii in Ciceronis orationes
1460-1480 között. Firenze, Buda, Pergamen.

Az Asconius Pedianus (+Kr. u. 76) m?ve Cicero beszédeinek egyik legérdekesebb antik kommentárja. E másolat címlapjának keretdísze és iniciáléja Firenzében készült, a címert és díszítését azonban Budán festette bele az "els? címerfest?". Az "els? címerfest?"-t?l származó címert találunk 37 corvinában, közülük néhánynak a címlapját teljes egészében ? látta el szerény virágdísszel. A kódex Iohannes Cuspinianustól került Fabri bécsi püspök tulajdonába, t?le a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumába, majd a bécsi Udvari Könyvtárba. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a velencei egyezmény keretében, 1932-ben adta át az Országos Széchényi Könyvtárnak.