Cod. Lat. 425

Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium
1422. Firenze, Pergamen.

Boccaccio (+1375) m?ve a történelem szerencsétlen sorsú férfiairól szól. A kódexet 1422-ben másolta egy Firenzében tanuló Ágoston-rendi szerzetes Iohannes de Fleschoballis firenzei nemes részére. A Corvina Könyvtárba valószín?leg vásárlás útján jutott. Hangsúlyozott középdíszes felépítés?, aranyozott corvina-b?rkötésén felfedezhet?k a lánc rögzítésének nyomai. Az 1540-b?l származó bejegyzés szerint a kódexet Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, aki végrendeletileg a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumára hagyta. Innen került az Udvari (kés?bb Nemzeti) Könyvtárba, majd 1932-ben a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba.