Cod. Lat. 423

Poeta Christianus: Genealogiae deorum - Dio Cassius: Oratio M. Antonii - Baptista Guarino: Oratio
15. század. , Pergamen.

A kötést századunk elején szakszer?tlenül restaurálták. Aranyozott, címeres corvina-b?rkötésének tábláit körbevágták és felcserélték az el?- és háttáblát. A cím ugyanis eredetileg minden corvina-kötésen a háttáblára került, mivel a kötetek el?lapjukon feküdtek. A megcsonkított címlapú kódex egy ismeretlen szerz? és Dio Cassius (Kr. u. 235 k.) római történetíró munkái mellett Janus Pannonius barátjának, Battista Guarinónak (+1503) egy beszédét tartalmazza. Az 1540-b?l származó bejegyzés szerint a kódexet Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, aki végrendeletileg a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumára hagyta. Innen került az Udvari (kés?bb Nemzeti) Könyvtárba, majd 1932-ben a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba.