Cod. Lat. 422

Xenophon: De respublica Lacedaemoniorum
1470-1490 között. Buda, Pergamen.

A megcsonkított címlapú kódex Xenophón (+Kr. e. 354) görög történetíró m?veit tartalmazza Franciscus Filelfus (+1481) és Lapus Castelliunculus (+1381) itáliai humanisták latin fordításában. A kódexet az "els? címerfest?" illuminálta, kés?bb a címlap alsó szélét kivágták, hogy a Mátyás-címert eltüntessék. Kötése hangsúlyozott középdíszes felépítés?, aranyozott corvina-b?rkötés A kötet Iohannes Fabri birtokába került, t?le a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumába, majd a bécsi Udvari Könyvtárba. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a velencei egyezmény keretében, 1932-ben adta át az Országos Széchényi Könyvtárnak.