Cod. Lat. 421

Bonfini, Antonio: Symposion
1485 körül. Itália, Pergamen.

Feltehet?en Beatrix könyvtárába tartozó, de igénytelen kiállítású kötet. A m? egy háromnapos fiktív symposionon elhangzott beszélgetéseket tartalmaz a szüzességr?l és a házasélet tisztaságáról. A szerepl?k Mátyás, Beatrix, valamint az udvarban tartózkodó humanisták és f?papok. Bonfini a m?vet még Magyarországra jövetele el?tt írta a Budán megfordult olasz humanistáktól származó információk alapján, s a királynénak ajánlotta. A kódexet valószín?leg az eredeti kéziratról másolták a királyné számára, amint ez a Beatrixot ábrázoló iniciálé és az Aragon-címer alapján feltételezhet?. Ugyanakkor a rendkívül gyenge kivitel?, gyakorlatlan kézre valló díszítés miatt kérdéses, hogy valóban ez a példány került-e be Beatrix könyvtárába, akinek a többi fennmaradt kódexe ugyanolyan igényes kiállítású, mint a királyi könyvtár kötetei. A kódexet Zsámboki János, 16. századi magyar humanista vásárolta Nápolyban. Az ? gy?jteményével került a bécsi Udvari Könyvtárba, majd 1932-ben, a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba.