Cod. Lat. 418

Chalcidius: Altividi de immortalitate animae
1450-1470 között. Firenze, Pergamen.

A reneszánszban nagy népszer?ségnek örvend? Platón-m? magyarázatai. Chalcidius 5. századi filozófus latinra fordította és magyarázatokkal látta el Platón Timaiosát, amely igen nagy népszer?ségnek örvendett a reneszánszban. A firenzei fehér indafonatos díszítés? kódex a dialógushoz írott kommentárját tartalmazza, amely a 12. századig Platón ismeretének legf?bb forrása volt. Mátyás címerét egy ismeretlen korábbi tulajdonos címerére festették rá. A kódex kés?bb Iohannes Fabri tulajdonába került, t?le a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumába, majd a bécsi Udvari Könyvtárba. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a velencei egyezmény keretében, 1932-ben adta át az Országos Széchényi Könyvtárnak.