Cod. Lat. 415

Basilius Magnus: De divinitate Filii et Spiritus Sancti
1465-1470 között. Firenze, Pergamen.

A firenzei fehér indafonatos díszítés? kódexben Nagy Szent Vazulnak (+379) az ariánusok ellen írott m?vei találhatók, Béssárión bíboros ajánlásával. A kódexet valószín?leg Petrus Cenninius firenzei scriptor másolta Vitéz János számára, Mátyás címerét a Vitéz-címerre festették rá. A kötet kés?bb Iohannes Fabri bécsi püspök birtokába került, t?le a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumába, majd a bécsi Udvari Könyvtárba. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a velencei egyezmény keretében, 1932-ben adta át az Országos Széchényi Könyvtárnak.