Cod. Lat. 414

Quintilianus, M. Fabius: Institutionum oratoriarum libri XII.
1460-1470 között. Umbria, Pergamen.

Az umbriai fehér indafonatos díszítés? kódexet, amely Quintilianus (Kr. u. 1. sz.) retorikáját tartalmazza, Brassicanus bécsi humanista vitte el a budai könyvtárból 1525-ben. Talán ekkor törölték ki a címert a címlapról és ekkor próbálták eltüntetni az aranyozott corvina-b?rkötésr?l is. Az 1540-b?l származó bejegyzés szerint a kódexet Iohannes Fabri bécsi püspök vásárolta meg, aki végrendeletileg a bécsi egyetem Szent Miklós Kollégiumára hagyta. Innen került az Udvari (kés?bb Nemzeti) Könyvtárba, majd 1932-ben a velencei egyezmény keretében az Országos Széchényi Könyvtárba.