Cod. Lat. 412

Regiomontanus, Iohannes: Canones LXIII
1471 el?tt. Itália? Magyarország, Pergamen.

Regiomontanus (+1476), akit Vitéz János hívott meg a pozsonyi egyetemre, néhány éven át Mátyás udvari asztronómusa volt. Az állócsillagok (látszólagos) mozgásáról írott m?vét a királynak ajánlotta. A címlap Francesco Chericótól, esetleg követ?jét?l származik, a 3. lap rektóját Magyarországon díszítették. Francesco Cherico firenzei miniátor, akinek m?ködésér?l 1452 és 1484 között vannak adataink, több kódexet illuminált a Corvina Könyvtár számára. Közülük legkorábbi a mi Regiomontanus-kódexünk. Nem tudható, hogy a másolás és a reneszánsz címlap készült-e el?bb Firenzében és csak utóbb festették-e bele Budán a 3. lap gótikus iniciáléját, vagy pedig az itthon másolt és szerényen díszített kézirat került-e Firenzébe, hogy ott pompás címlapot kapjon. A kódex 1576-ban már biztosan a bécsi Udvari Könyvtár állományában volt. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár 1932-ben, a velencei egyezmény keretében adta át az Országos Széchényi Könyvtárnak.