Cod. Lat. 378

Petancius, Felix: Genealogia Turcorum imperatorum
1502-1512 között. Buda, Pergamen.

A tekercs alakú kéziratot a török szultánok és méltóságok családfa-szer? ábrázolása díszíti. A szerz?, Petancius (+1522 el?tt) a Török Birodalom történetét tárgyaló m?vét II. Ulászlónak ajánlotta. Egyes kutatók véleménye szerint a szerz? azonos azzal a Felix Ragusinusszal, aki 1487-t?l a budai másolóm?helyt vezette, s ? maga illuminálta a Genealogiát, a másik nézet szerint két különböz? személyr?l van szó. A tekercs pontos mása található a madridi Biblioteca Nacionalban, egyel?re nem tudható, melyik példány készült Ulászló számára. A kéziratot 1908-ban vásárolta a nemzeti könyvtár Jacques Rosenthal müncheni antikváriustól.