Cod. Lat. 358

Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus de trinitate
15. század. , Pergamen.

A görög egyházatya (+444) munkája teljes foglalata a szentháromság-tagadó ariánusok elleni vitairodalomnak. A kódex els? tíz lapját és iniciáléit kivágták, így elkészültének helye és ideje pontosabban nem határozható meg. Kötése hangsúlyozott középdíszes felépítés?, aranyozott corvina-b?rkötés. A kötet a Domonkos-rend raguzai kolostorából került 1890-ben a szarajevói Bosnyák Nemzeti Múzeumba, 1897-ben pedig csere útján az Országos Széchényi Könyvtárba.