Cod. Lat. 347

Hieronymus: Commentarii in epistolas S. Pauli
1488 körül. Firenze, Pergamen.

A m? Szent Jeromos (+420) magyarázatait tartalmazza Szent Pál leveleihez. Az illuminálás Gherardo és Monte di Giovanni munkája. A kett?s címlap bal oldali lapján tartalommutató, a jobb oldali lap keretdíszében alul - Mátyás emblémái között - a királyi címer, fölül a Hunyadi-címer, továbbá Mátyás és Beatrix portréja látható. A di Giovanni-testvérek a király uralkodásának utolsó éveiben a kedvelt miniátorok közé tartoztak, a Corvina Könyvtár fennmaradt darabjai közül hat kódex az ? kezükt?l származik. A kötet belsejében még számos lap kapott ornamentális díszítést, a címlaphoz hasonló b?ségben alkalmazva a reneszánsz könyvm?vészet kedvelt motívumait: puttókat, madarakat, vázákat, kandelábereket, fegyvereket. A kéziratot a magyar rendek többszöri megkeresésére Ferenc modenai herceg ajándékozta a könyvtárnak 1847-ben. A küldeményt azonban Bécsben lefoglalták, és csak 1891-ben érkezett meg a könyvtárba, de a trianoni békeszerz?dést követ?en újra visszakerült Modenába, és csak 1927-ben jutott végleg a birtokunkba.