Cod. Lat. 345

Damascenus, Iohannes: Sententiae - Anselmus Cantuariensis: Opera
1485-1490 között. Firenze, Pergamen.

A kötet Damaszkuszi Szent János (+760 k.) és Canterbury Szent Anzelm (+1109) teológiai értekezéseit tartalmazza. Mind a tartalommutatóban, mind a jobb oldali címlap keretdíszében Mátyás emblémái (éggömb, kova és tapló, sárkánykígyó, hordó, méhkas, gy?r?) láthatók. Az iniciáléban ábrázolt alak a szerz?t hivatott megjeleníteni, a keretdíszben azonosítatlan portrékat látunk. Az illuminátor, Attavante degli Attavanti (+1520/25) korának egyik legnevesebb firenzei mestere volt. Mátyás könyvtárából mintegy 30 kódex maradt fenn, amelyek t?le, illetve m?helyéb?l származnak. A Damascenus-corvina címlapján az Attavante által festett kódexek minden jellegzetessége fellelhet?. A keretdíszt szabályos, gyakran geometrikus osztású mez?k alkotják, itt különböz? szín?re alapozva, más kódexekben fehéren hagyva, bennük egységes, stilizált növényi ornamentika látható szimmetrikusan elhelyezett emblémákkal és portrékkal, valamint a címer elemeivel. A kódex ama kevés fennmaradt corvinák egyike, amelyeknek kötése nem középdíszes, hanem ún. ötkörös szerkezet? corvina-b?rkötés, s ezt nemcsak aranyozással, hanem festéssel is díszítette a királyi könyvköt?m?hely mestere. Az Országos Széchényi Könyvtár 1886-ban vásárolta meg Ulrico Hoepli milánói antikváriustól.