Cod. Lat. 121

Augustinus, Aurelius: De civitate Dei
1470-1490 között. Nápoly, Pergamen.

A kódexnek vörös bársonykötése van zománcozott és aranyozott ezüst kapcsokkal. A kapcsokon a magyar címer, illetve Mátyás családi címere látható. Eredeti bársony- és selyemkötés meglehet?sen kevés maradt fenn, pusztulásuknak talán éppen a kapcsok lehettek okozói, mivel a Budát elfoglaló török köznép számára a királyi könyvtárban feltehet?en az ötvösm?vekkel ellátott kötések jelentették a legnagyobb értéket. A Szent Ágoston (+430) történetfilozófiai m?vét tartalmazó kódex Abdul Aziz szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1869-ben.