Cod. Lat. 424

Graduale. Pars II.
1480-1488 között. Buda? Franciaország?, Pergamen.

A kódex corvinagy?jteményünk leggazdagabban illuminált darabja. Szövege a mise változó énekeit tartalmazó szerkönyv második fele, az els? kötet elveszett. Feltehet?en a királyi kápolna szerkönyve volt. A címlapon kívül 46 nagyméret? figurális és számos kisebb iniciáléval díszítették. Az iniciálék egy része a liturgia alapját képez? bibliai szövegrészt illusztrálja, más részük világi jelenetet ábrázol. Szimbolikus és emblematikus képek is találhatók közöttük. A címlap iniciáléja Krisztus feltámadását ábrázolja, háttérben a feltámadást követ? bibliai jelenetekkel. A figurális ábrázolásokkal élénkített keretdísz alján Mátyás és Beatrix címere, négy sarkában a feltámadás ószövetségi el?képei, jobb oldali mez?jében pedig középkori Krisztus-szimbólum, kölykét lehelletével éleszt? oroszlán látható. A kódex eredetér?l és mestereir?l eltér? vélemények alakultak ki.