Gellius, Aulus: Noctes Atticae  

Manchester, Chetham's Library

Cod. No. 27 900.
Gellius, Aulus: Noctes Atticae


Gellius (kb. 125-165) római író és filológus rendszer és válogatás nélküli följegyzései történelemből, régészetből; idézetek, kivonatok különböző munkákból. Számos, már elveszett munka részleteit tartotta fenn számunkra.

Pergamenkódex. 251 fol. 229 x 336 mm

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: Hubertus (szignálatlan). Firenze.

Illuminálás: Firenze, Antonio di Niccolo di Lorenzo, XV. század második fele. Fehér indafonatos. - Mátyás király címerét kivakarták.

Kötése: eredeti, címeres, aranyozott korvina bőrkötés. (Repr.: Balogh I. 2. 564.)

Sassetti számára készült.
Jon Byrom (1672-1763) könyvtárában, azután a Chetham Libraryban őrizték, illetve őrzik.


Bibliográfia: Hobson. - Szabó III. - De la Mare III. 186. - Medieval. 35. - Csapodi I. 70. sz. - Csapodi II. 293. sz. - Csapodi XXXIV. 74. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek