Plinius, Caecilius Secundus minor: Epistolae  

London, British Library

Harley 4868.
Plinius, Caecilius Secundus minor: Epistolae. - De viris illustribus


Az ifjabb Plinius (62-114) az ókor nagy természettudósának, az idősebb Pliniusnak unokaöccse. Levelei az ókori prózairodalom legszebb alkotásai közé tartoznak. A másik munka szerzője valószínűleg nem Plinius.

Pergamenkódex. 153 fol.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: „Scripta florentie hoc opus petrus cenninius idibus maiis anno vero salutis nostre MCCCCLXVIIo indictione XVa."

Illuminálás: Firenze. Mindössze 9 kisebb fehér indafonatos iniciálé. -Címer: nincs benne.

Kötése: eredetileg címeres korvina bőrkötésben volt, de ez ma már nincs meg. - Az egykori kötésről az első lap alján olvasható XVI. századi bejegyzés szól: „Hunc librum scito fuisse in Bibliotheca Regis Hungariae... Mathiae, qui semper vicit et nunquam victus est, cuius in testimonio in corio expressa sunt insignia Regni Hungariae."

XVI. századi tulajdonosa Iohannes Földváry Transilvanus.


Bibliográfia: Watson 143. - Csapodi XXXVII. 296.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek