Rannusius Crispus, Dominicus: Sermo de ascensione habitus coram rege Wladislao  

Istambul, Topkapi Serai

G. I. 46. - Deissmann 46.
Rannusius Crispus, Dominicus: Sermo de ascensione habitus coram
rege Wladislao


Rannusius pistoiai (Itália) pap a XV/XVI. század fordulóján. II. Ulászló előtt mondott beszéde Krisztus mennybemeneteléről szól.

Pergamenkódex. 14 fol. 144 x 198 mm.

Írás: humanista rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Csehország, II. Ulászló címerével.

Kötése: jelenleg XIX. századi török bőrkötésben látható. (Eredetileg zöld selyemkötése volt.)

A kódexet 1526-ban Szulejmán szultán Budáról vitte el Kons-tantinápolyba.


Bibliográfia: Csontosi X. - Csapodi II. 564. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek