Ptolemaeus, Claudius: Geographiae libri VIII  

Istambul, Topkapi Serai

G.I.44. - Deissmann 44.
Ptolemaeus, Claudius: Geographiae libri VIII in Latinum traducti


Ptolemaeus Claudius, az ókori nagy görög (alexandriai) csillagász a földrajztudomány terén is kora legjelentősebb művét írta meg ezzel a térképekkel gazdagon illusztrált művében.

Pergamenkódex. 90 fol. 415 x 557 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Firenze, 1450 táján. Fehér inda-fonatos, térképekkel. - Címer: nincs, az első levél hiányzik.

Kötése: XIX. századi török bőrkötés, régebben „Agnus Dei"-veretekkel.

A pannoniai és dáciai helynevek mellé (talán Vitéz János írásával) oda vannak írva magyar nevek: Buda, Strigonium, Torda.


Bibliográfia: Fraknói V. - Deissmann. - Csapodiné XXVIII. 85. sz. - Csapodi II. 556. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek