Wilhelmus de Conchis: Philosophia  

Madrid, Biblioteca Nacional

Res. 28.
Wilhelmus de Conchis: Philosophia


A szerző francia korai skolasztikus filozófus (kb. 1080-1154), realista és platonista irányzat követője. Munkája természetbölcseleti és csillagászati kérdésekkel foglalkozik.

Pergamenkódex. 72 fol. 204 x 310 mm.

Írás: gótikus textuális.

Scriptor: ismeretlen, 1400 táján.

Illuminálás: Csehország. -Mátyás király címere Vencel cseh király címerére van ráfestve.

Kötése: eredeti, címeres, aranyozott korvina bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült.

Vitéz János bejegyzései vannak benne 1460-ból. Eredetileg Vencel cseh királyé volt.


Bibliográfia: Krása 21., 61., 201. - Bordona. - Csapodi-Csapodiné. - Csapodi II. 1039. sz. - Csapodi XXXIV. 73. sz. - Csapodiné XXVIII. 118. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek