Origenes: Homiliae in Latinum traductae  

Modena, Biblioteca Estense

Cod.Lat. 458.
Origenes: Homiliae in Latinum traductae


Origenés (kb. 185-kb. 254) az ókor egyik legnagyobb keresztény tudósa. Hatalmas görög nyelvű teológiai munkásságot fejtett ki, mely a maga korában is, később is sok vitát váltott ki. Ebben a kódexben bibliamagyarázó beszédei vannak.

Pergamenkódex. 160 fol. 370 x 510 mm.

Írás: gótikus textualis. -Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Firenze, 1476-1490 közt, Cherico vagy Rosselli. - Beatrix királyné címerével díszített.

Kötése: újabb

Az első levélen álló címer alapján Beatrix királyné saját könyvgyűjteményébe tartozónak tekintjük.


Bibliográfia: Fava 78. sz. - Ancona 2. 814. sz. - Csapodiné XXV. - Csapodi I. 85. sz. - Csapodi II. 462. sz. - Csapodi V. 219. - Csapodi VI. 115. - Csapodi XXXIV. 90. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek