Gregorius Magnus: Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum libri IV.  

Modena, Biblioteca Estense

Cod.Lat.449.
Gregorius Magnus: Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum
libri IV. - Vita Gregorii Magni per Iohannem Diaconum

I. vagy Nagy Szent Gergely pápa (590-604), latin egyházatya beszédeiben itáliai aszkéták életéről szól dialógus formájában (csodák, jövendölések, látomások).


Pergamenkódex. 298 fol. 230 x 340 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: „ad honorem dei at[que] serenissimi regis ungariae laudem, Flo[rentia]e. 1488. 13. februarii. MT."

Illuminálás: Firenze, 1488-1490 közt, Gherardo és Monte di Giovanni. - Mátyás és Beatrix tévesen kombinált címerével díszített.

Kötése: újabb. -Poncolt arany metszéssel készült.


Bibliográfia: Fava 81. sz. - Ancona 2. 1109. sz. - Csapodi V. 205-206. - Csapodi VI. 117. - Csapodi XXXIV. 89. sz. - Csapodiné II. 42-43.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek