Valturius, Robertus: De re militari  

Modena, Biblioteca Estense

Cod.Lat.447.
Valturius, Robertus: De re militari

Valturius itáliai hadtudományi író a XV. században, a Malatesták udvari embere Riminiben. Munkáját gyakorlati tapasztalatok nélkül, pusztán ókori szerzők alapján írta.

Pergamenkódex. 231 fol. 230 x 342 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Velence, XV. század második fele. Száznál több tollrajzzal, Mátyás király címerével díszített.

Kötése: XVIII. századi. - Poncolt arany metszéssel készült.


Bibliográfia: Fava 85. sz. - Fava-Salmi 1. 23. sz. - Balogh I. 1. 315., 513. - Csapodi I. 82. sz. - Csapodi II. 687. sz. - Csapodi XXXIV. 97. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek