Georgius Merula Alexandrinus: Opera  

Modena, Biblioteca Estense

Cod.Lat.441.
Georgius Merula Alexandrinus: Opera. (Commentaria in satiras Iuvenalis. -Adversus Domitii Calderini Commentarios in Martialem. - Annotationes in Ciceronis Orationem pro Quinto Ligario. - In Ovidii Sapphus epistolam interpretatio. - Plinianorum quorundam locorum correctiones. - In librum de homine Galeotti Narniensis.


A szerző (kb. 1430-1494) itáliai humanista, Filelfo tanítványa. Munkái egy része különböző római szerzők műveihez (Iuvenalis szatíráihoz, Cicero egy beszédéhez, Ovidius Sapphójához és Plinius egyes helyeihez) készített magyarázat, más része vitairat, mégpedig Calderinus Martialis-kommentárjával és Galeottónak De homine című munkájával kapcsolatban.


Pergamenkódex. 304 fol. 230 x 342 mm.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: Fontius (szignálatlan).

Illuminálás: Firenze, 1485-1490 közt, Attavante. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: újabb.


Bibliográfia: Fava 76. sz. - Ancona 2. 1563. sz. - Caroli 79-80. - Csapodi I. 81. sz. - Csapodi II. 296. sz. - Csapodi XXXIV. 86. sz. - Csapodiné II., XII.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek