Miscellanea  

Modena, Biblioteca Estense

Cod.Lat.437.
Miscellanea. ([Nepos Cornelius] Probus, Aemilius: De excellentibus ducibus exterarum gentium. - Florus, Annaeus Lucius: Bellum Romanum. - Plinius Secundus maior: Epitome in Historiam naturalem, abbreviatum per Ludovicum de Guastis ad principem Paulum Guinisium Lucensem. - Mela, Pomponius: De situ orbis libri III. - Zominus Grammaticus: Abbreviatio de Situ orbis. - [Nepos Cornelius:] Pomponii Attici vita. - Sextus Rufus, Festus: Romanae historiae liber)

Cornelius Nepos munkáját régebben tévesen Aemilius Probusénak tulajdonították, kódexünk is őt tünteti föl szerzőnek. - Florus római történetíró volt, aki Róma rövid történetét írta meg, főleg Livius alapján. - A következő fejezet Plinius (23-79) római tudósnak és hadvezérnek az ókori természettudomány minden ágára kiterjedő hatalmas enciklopédikus munkája kivonata. - Pomponius Mela (kb. 37-54) hispániai geográfus munkája az egész akkor ismert világ földrajza. Nem önálló mű, hanem más könyvekből vette anyagát. - Zominus pistoiai pap a XV. században kivonatot készített P. Mela munkájából. - A következő darab Pomponius Atticus római író életrajza. - Sextus Rufus IV. századi római történetíró, aki kivonatos római történetet készített főleg Livius és Eutropius alapján, de saját korának történetét hivatalos forrásokból állította össze.


Pergamenkódex. 157 fol. 240 x 360 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: Hubertus (szignálatlan). „Mitia fata mihi. Franciscus Sassettus Thomae filius florentinus civis faciendum curavit."

Illuminálás: Firenze, 1461-1480 közt, „Sassetti miniátora". - A címert Mátyás király ún. „első címerfestője" festette bele.

Kötése: újabb. - Poncolt arany metszéssel díszített.

Első tulajdonosa Sassetti volt.


Bibliográfia: Fava 82. sz. - Ancona 2. 1108.sz. - De la Mare III. 186. - Csapodi I. 79. sz. - Csapodi II. 876. sz. - Csapodi XXXIV. 84. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek