Miscellanea  

Modena, Biblioteca Estense

Cod. Lat. 391.
Miscellanea: (Chrysostomus, Iohannes: Liber de compunctione cordis ad Demetrianum. - De compunctione cordis ad Stelechium. - Epistola ad Theodorum amicum lapsum. - Liber de reparatione lapsi ad Theodorum amicum suum. - Super illo verbo verissimo, quod nemo laeditur, nisi a se ipso liber. - Homiliae septem de laudibus gloriosissimi Pauli apostoli. - Civitates et loca, per quae beatissimus Paulus iter faciens verbum veritatis annunciavit. - [Pseudo-] Dionysius Areopagita: Epistola ad Tymotbeum de felici martyrio apostolorum Petri et Pauli. - Basilius [episcopus de Ancyra]: Ad Letoium de vera, integritate virginitatis. Cum praefatione Ambrosii Traversari. - Basilius Magnus: De liberalibus studiis et ingenuis moribus. Per Leonardum Brunum Aretinum e Graeco in Latinum conversus, cum praefatione eiusdem ad Colucium Salutatum)


Aranyszájú Szent János (kb. 354-407), konstantinápolyi pátriárka, görög egyházatya, egyházi szónok .A kötet nagyobb része az ő műveit tartalmazza. Mégpedig az első öt rész aszketikus tartalmú szövegeket (a szerzetesi hivatásról, a szenvedés értelméről stb.), a következő két rész Szent Pált dicsőítő beszédeit, végül az utolsó az apostol hittérítő útjainak bemutatását tartalmazza. Ezeket az Ál-Dionysios Areopagités levele követi, Péter és Pál apostolok vértanúságáról. Nagy Szent Vazul neve alatt maradt fönn a két következő munka, de ezek közül az elsőnek a szerzője valószínűleg nem ő, hanem Basilios (megh. kb. 354) ankyrai püspök; a mű a szüzességről szól. A másodiknak a szerzője valóban a caesareai püspök, a mű figyelmeztetés az ifjúsághoz, hogyan kell a pogány irodalomból az erkölcsileg értékes iratokat kiválasztani értelmük fejlesztésére. A fordító firenzei kamalduli szerzetes, humanista (1378-1439).

Pergamenkódex. 241 fol. 190 x 320 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: „Anno salutis humanae MCCCCLXXXVII et Vlla mensis Aprilis hoc preclarum opus Florentiae absolutumest... Omnium rerum vicissitudo est."

Illuminálás: Firenze, 1487, „Attavantes pinsit". - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: újabb. - Poncolt arany metszéssel készült.


Bibliográfia: Fava 73. sz. - Ancona 2. 1558. sz. - Csapodi I. 73. sz. - Csapodi II. 875. sz. - Csapodi XXXIV. 78. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

KÉPEK