[Pseudo-] Dionysius Areopagita: Opera  

Modena, Biblioteca Estense

Cod.Lat.1039.
[Pseudo-] Dionysius Areopagita: Opera e Graeco in Latinum traducta per Ambrosium Traversari. (De coelesti hierarchia. - De ecclesiastica hierarchia.. - De divinis nominibus. - De mystica theologia. - Epistolae X.)

V. századi ismeretlen görög szerző vallásbölcseleti munkái, amelyek a görög újplatonikus filozófiát igyekszenek összeegyeztetni a kereszténységgel. Tévesen tulajdonították az I. században élt Dionysios Areopagitésnek. A munka nyomtatásban csak 1498-ban jelent meg.

Pergamenkódex. 175 fol. 175 x 200 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Firenze, 1460-1470 közt. Fehér indafonatos - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés. - Poncolt arany metszéssel készült.

A modenai Szent Péter-kolostorból 1798-ban került az Este Könyvtárba.


Bibliográfia: Csapodi I. 87. sz. - Csapodi II. 230. sz. - Csapodi XXXIV. 92. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek