Miscellanea  

Milano, Biblioteca Trivulziana

Cod. No. 817.
Miscellanea. (Diogenes Laertius: Vitae atque sententiae eorum, qui in philosophia claruerunt, ab Ambrosio Traversari traductae, cum dedicatione eiusdem ad Cosmam Medicem. — Herodotos: Vita Homeri, Latine traducta, cum dedicatione Peregrini Allii ad Laurentium Medicem. - Donatus Aelius Grammaticus: Vergilii Maronis vita. - Candidus Petrus: Vitae quorundam Latinorum poetarum. — Pomponius Infortunatus: In Marci Annaei Lucani vitam. - Ex enumerationibus Eusebii de temporibus per Olympiados poetarum quorundam Latinorum vitae. - Verba M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria libri X)


A gyűjteményes kötet legnagyobb részét Diogenés Laertios (i. sz. III. sz.) athéni grammatikus munkája teszi ki, amely a híresebb görög filozófusok életét és nézeteit ismerteti. Számos elveszett filozófiai munka töredékét csak ebből ismerjük. A kötet többi része - Hérodotos latinra fordított Homéros-életrajzán és némi Quintilianus-idézeten kívül - latin költők életrajzi adatait tartalmazza különböző szerzőktől.

Pergamenkódex. 203 fol. 227 x 331 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: Hubertus (szignálatlan). „Franciscus Sassettus Thomae filius Florentinus cívis faciundum curavit. Mitia fata mihi."

Illuminálás: Firenze, 1450-1470 közt, Antonio di Niccolo di Lorenzo. - Mátyás király címere át van festve, de nyomai kivehetők az előző lapon.

Kötése: eredeti, aranyozott, címeres korvina bőrkötése van. - Arany metszéssel készült.


Bibliográfia: Santoro 85. sz. - Ancona 2. 1105. sz. - De la Mare III. 186. - Csapodi I. 71. sz. - Csapodi II. 877. sz. - Csapodi XXXIV. 76. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek