Ficinus, Marsilius: De triplici vita  

Firenze, Biblioteca Medicea - Laurenziana

Plut. 73. Cod. 39.
Ficinus, Marsilius: De triplici vita. (1. De vita sana. 2. De vita longa.
3. De vita coelitus comparanda)


Marsilio Ficino (1433-1499) a firenzei humanizmus kiemelkedő alakja, neoplatonista filozófus és teológus, a firenzei Platóni Akadémia megalapítója. Három részből álló művének első szakasza az egészséges, a második a hosszú életről szól, a harmadik rész, amely Mátyás királynak van ajánlva, főleg az asztrológiával foglalkozik, de hosszan értekezik a növények, állatok, kövek titokzatos erőiről, ezeknek az emberi sorsra való hatásáról is. A szerző szerint a titkos és ártó erők, szellemek fölött az emberi tudás uralkodik. Ficino munkája bizonyos fokig a természettudományos kutatószellem előfutára.

Pergamenkódex. 178 fol. 164 x 258 mm.

Írás: antikva rotunda.
Scriptor: ismeretlen, „XVI Septembris MCCCCLXXXVIII. in agro Caregio" (Firenze).

Illuminálás: Firenze, 1489., Attavante. - Címer: Mátyás király címere át van festve a Medici-címerrel.

Kötése: XVI. századi Medici-bőrkötés.

A címer átfestése arra mutat, hogy a kódex Firenzében maradt és a Mediciek birtokába került.


Bibliográfia: Ancona 2. 1518. sz. - Klaniczay IV. - Csapodi I. 61. sz. - Csapodi II. 260. sz. - Csapodi XXXIV. 64. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek