Ambrosius, S.: Opera.  

Firenze, Biblioteca Medicea - Laurenziana

Plut. 14. Cod. 22.
Ambrosius, S.: Opera. (De virginibus. - Adhortatio viduitatis. -Adhortatio virginum. — Sermo de Maria Virgine, — Tractatus super Epistolam Divi Pauli ad Romanos. - De Trinitate. - Epistolae ad ecclesiam Vercellensem. - De vita et honore sacerdotis sive pastoralis officii)


Szent Ambrus (kb. 337-397) milánói püspök, latin egyházatya valláserkölcsi (szüzességről, özvegységről, papi életről) és egyéb teológiai tanításai, egy beszéde Szűz Máriáról és levelei a vercellei egyházhoz.

Pergamenkódex. 224 fol. 230 x 352 mm

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: „Exemplaribus satis fidis Mathie inclyti Regis hungarie et boemie S[an]c[t]i Ambrosii codices ego martinus antonius presbiter Dei gra[tia] faustissime manu propria scripsi. Opus absolutum tertio idus octobris Anno salutis MCCCCLXXXIX."

Illuminálás: németalföldi hatás alatt, valószínűleg Itáliában, 1489-1490-ben. (A címlaptól eltekintve nem készült el.) - Címer nincs.

Kötése: XVI. századi Medici-kötés.

Mivel a scriptor a másolással csak 1489 októberében készült el, és az illuminálást nem fejezték be, címert sem festettek rá, valószínű, hogy a kódex nem is került Magyarországra, hanem Itáliában maradt és a Mediciek birtokába jutott.


Bibliográfia: Ancona 2. 1610. sz. - Csapodiné II. 43. sz. - Csapodiné XII. - Csapodi I. 55. sz. - Csapodi II. 25. sz. - Csapodi XXXIV. 57. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek