Augustinus, Aurelius: Quaestiones in Bibliam  

Firenze, Biblioteca Medicea - Laurenziana

Plut. 12. Cod. 10.
Augustinus, Aurelius: Quaestiones in Bibliam. - De timore
Domini. - De vera religione. - De beata vita. - Tractatus de assumptione
B. V. Mariae. - Philo Iudaeus: Quaestiones in Genesim. - Eusebius
Corradus Mediolanensis: Ad Sixtum IV. pontificem maximum de
errore scribentium S. Augustinum fuisse heremitam. - Possidius:
De vita et moribus S. Augustini


Szent Ágoston (354-430) hippói püspök, teológus, latin egyházatya. Ebben a kódexben az Ószövetség első könyveihez írt magyarázatai és különböző teológiai értekezései vannak. (Az istenfélelemről. Az igaz vallásról. A boldog életről. Szűz Mária mennybevételéről.) Ezekhez járulnak még: Philo ókori alexandriai zsidó pap magyarázata az Ószövetség első könyvéhez, a Genezishez (teremtés); a XV. századi olasz Eusebius Corradus levele IV. Sixtus pápához, miszerint téves azoknak a véleménye, akik Szent Ágostont szerzetesnek tartják; végül Ágoston életrajza tanítványától, Possidius calamei püspöktől.


Pergamenkódex. 300 fol. 248 x 372 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: „Antonius Sinibaldus Florentinus scripsit Flo[rentiae]. Anno Domini MCCCCLXXXIX. p[ro] ser[enissi]mo Mathi[a] R[ege] Vngh[ariae]."

Illuminálás: Firenze, 1489-1490. - Címer: Medici X. Leó pápa.

Kötése: XVI. századi Medici-kötés.

Mivel az 1489-ben másolt kódex első lapjának keretében nem Mátyás király, hanem X. Leó pápa címere van, valószínű, hogy az illuminálás már a király halála után fejeződött be és a kódex Firenzében maradt.


Bibliográfia: Ancona 2. 1440. sz. - Csapodiné II. 29-30. - Csapodiné XII. - Csapodi I. 54. sz. - Csapodi II. 87. sz. - Csapodi XXXIV. 56. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek