Kyeser, Conradus: Bellifortis  

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

K 465.
Kyeser, Conradus: Bellifortis


A szerző német orvos és hadtudományi író (1366-1405). Munkája a legkülönbözőbb hadieszközök és szerkezetek illusztrált bemutatása, a bevezetés asztrológiai részként a bolygók szimbolikus ábrázolását tartalmazza lovas alakokkal és hozzájuk fűzött versekkel.

Papírkódex töredéke. 8 fol. 271/269 x 394/403 mm.

Írás: gótikus bastarda.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: akvarellképek. -Címer nincs.

Kötés helyett egyenként föl van kasírozva, együtt bőrtokban.

Bizonyára Zsigmond király és császár számára készült, illetve még inkább egy készítendő díszes példányhoz való vázlat lehet, mert ez az egyetlen olyan ismert példánya a műnek, amelyben a Nap szimbolikus lovas alakjában világosan fölismerhető Zsigmond portréja. Csak ez az asztrológiai rész maradt ránk Konstantinápolyban, onnan hozták el 1889-ben. (A hadi rész egészen hiányzik.) Ez is bizonyítja, hogy oda a Corvina Könyvtár állományával együtt hurcolták el.


Bibliográfia: Csapodi II. 379. sz. - Csapodi XV., XLIV. -Quarg I., II.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek