Blondus, Flavius Forliviensis: Romae instauratae libri III  

Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár

Armadio I. No. 1.
Blondus, Flavius Forliviensis: Romae instauratae libri III


Flavio Biondo, XV.századi pápai titkár, kortársai közt az ókori Róma legjobb ismerője. Alapos helyszíni vizsgálatok és rendszeres forráskutatás alapján készült munkája a régi Róma helyrajzának megállapítása, összehasonlítása az újjal. Befejezésként hozzácsatolta a maga kora keresztény templomainak és emlékeinek jegyzékét.

Pergamenkódex. 106 fol. 154 x 240 mm.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: „Exscriptum Florentie VI. Idus Iulias MCCCCLXVII." Cenninius (szignálatlan).

Illuminálás: Firenze, 1467, Cenninius. Fehér indafonatos, Mátyás király címerével.

Kötése: egykorú, vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés (kevés aranyozással). - Arany metszéssel díszített. (Repr.: Koroknay V., VI.: IV.t.),
Vitéz János emendálásai vannak benne.


Bibliográfia: Rómer I. - Csapodiné I. 338. - Csapodiné II. 46. -Csapodiné XXIX. - Berkovits I. 45. - Csapodi I. 64. sz. - Csapodi II. 118. sz. - Csapodi XXXIV. 67. sz. - Csapodiné XXVIII. 15. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek