Rainerius de Pisis seu a Rivalto: Anterior pars Pantheologiae  

Esztergom, Főegyházmegyei Könyvtár

Inc. I. 1.
Rainerius de Pisis seu a Rivalto: Anterior pars Pantheologiae


XIV. századi Domonkos-rendi szerzetes munkája, betűrendes teológiai lexikon első része.

Nyomtatott könyv. Nürnberg, 1477, Koberger Nyomda. (Hain 13018.) 434, 34 fol. 327 x 438 mm.

Illuminálás: valószínűleg nürnbergi. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: egykorú, vaknyomásos gótikus bőrkötés, veretekkel és csatokkal. Az egyik vereten 1478 évszám, a táblán 1488. (Repr.: Koroknai V., VI: II. t.) Az eredetileg kétkötetes műnek csak az első kötete maradt fenn. Nem tartozott a Corvina Könyvtárba, hanem Mátyás király 1480-ban a lövöldi (Városlőd) karthauzi kolostornak adományozta több más könyvvel együtt, miután feleségével együtt meglátogatta a kolostort.
Az esztergomi főegyházmegye könyvtárába 1558-ban Cserghő Miklós kanonok adományaként került akkor, amikor a káptalan a török hódoltság miatt Nagyszombatban tartózkodott.


Bibliográfia: Berkovits I. 123. - Berkovits IV. 348 - 349. - Csapodi I. 53. sz. - Csapodi II. 566. sz. - Csapodi XXXIX. 55. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek