Tacitus, Publius Cornelius: Annalium libri XI--XVII.- Historiarum libri I-V  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 9.
Tacitus, Publius Cornelius: Annalium libri XI-XVII.- Historiarum libri I-V

Tacitus (kb. 54-120) saját korának történetét írta meg két, egymáshoz csatlakozó művében.

Pergamenkódex. 132 fol. 260 x 360 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva

Scriptor: Dominicus Cassii di Narnia (szignálatlan. Albinia de la Mare levélbeli közlése).

Illuminálás: Nápoly, 1467 előtt. Fehér indafonatos. - Mátyás király címerével díszített.

Eredeti kötése: lila bársony, most XIX. századi török bőrkötésben látható. Színes festéssel díszített arany metszéssel készült.

Korábbi tulajdonosa Francesco Sassetti (átfestett címer).

Bejegyzés: Vitéz Jánostól: „Jo(hannes) Ar(chiepiscopus). Legi transcurrendo 1467, sed mansit inemendatus."

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Ancona 2. 724. sz. - Mezey I. 9. sz. - Berkovits I. 10. sz. - Borzsák I. - Borzsák II. - Csapodi I. 12. sz. - Csapodi II. 621. sz. - Csapodi XXXIV. 13. sz. - Csapodi XXXVI. - Csapodiné 105. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek