Scriptores Historiae Augustae  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 7.
Scriptores Historiae Augustae. (Aelius Spartianus, Vulcatius Galli-canus, Iulius Capitolinus, Trebellius Pollio, Aelius Lampridius, Fla-vius Vopiscula): Vitae imperatorum Romanorum. - [Nepos, Cornelius] Probus, Aemilius: De excellentibus ducibus exterarum gen-tium - [Sextus Aurelius Victor] Plinius: De imperatoribus Romanorum

A „Scriptores Historiae Augustae" hat római történetíró munkáinak későbbi egybefoglalása, római császárok élete Hadrianustól Numerianusig (117-283). A következő munka a kötetben Cornelius Nepos római történetíró életrajzgyűjteményének (De viris illustribus) fönnmaradt töredéke, a nem római hadvezérek életrajzai. Cornelius Nepos munkáját régebben tévesen Aemilius Probusénak tulajdonították, kódexünk is őt tünteti föl szerzőnek. Ugyancsak tévesen szerepel Plinius munkájaként a kötet utolsó darabja, amely római császárokról szól. Az igazi szerző Pannonia IV. századi helytartója, Sextus Aurelius Victor.

Pergamenkódex. 187. fol. 255 x 368 mm.

Írás: antikva rotunda. - Scriptor: ismeretlen, Firenze.

Illuminálás: Firenze, 1460-1470 közt. Fehér indafonatos. - Mátyás király címerével díszített.

Eredeti kötése: bársony volt, most XIX. századi török bőrkötésben látható. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel ékes.

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Ancona 2. 722. sz.-Mezey I. 7. sz. - Berkovits I. 8. sz. - Csapodi I. 10. sz. - Csapodi II. 968. sz. - Csapodi XXXIV. 11. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek