Eusebius [Caesariensis] Pamphili: Chronicon  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 5.
Eusebius [Caesariensis] Pamphili: Chronicon cum interpretatione
S. Hieronymi ét superadditis Prosperi

Eusébius (kb. 263-339) caesareai (Palesztina) püspök és történetíró görög nyelvű világtörténete, amely a legrégibb időktől saját koráig terjed, csak töredékesen, Szent Jeromos (1. 29. sz.) fordításában maradt fönn. A krónikát az aquitaniai Prosper a maga korának eseményeivel 455-ig folytatta.

Pergamenkódex. 77 fol. 240 x 340 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen, Firenze.

Illuminálás: Firenze, 1460-1470 közt. Fehér indafonatos. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredetileg vörös bársony volt, most XIX. századi török bőrkötésben látható. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel készült.

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Ancona 2. 720. sz. - Mezey I. 5. sz. - Berkovits I. 6. sz. - Csapodi I. 8. sz. - Csapodi II. 250. sz. - Csapodi XXXIV. 9. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek