[Pseudo-] Clemens Romanus: Recognitionum libri X  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 3.
[Pseudo-] Clemens Romanus: Recognitionum libri X, alias Itinera-
rium per Rufinum presbyterum Aquilegiensem traductum


Ismeretlen szerzőnek valószínűleg a III. századból származó munkája. Tévesen tulajdonították római Szent Kelemennek. Apostolregény, amely elbeszéli Szent Péter utazásait, küzdelmeit Simon mágussal és tanítványának, Kelemennek életét. Az antikprofán elbeszélőmotívumokkal tarkított mű zsidó-gnosztikus teológiai fejtegetések keretéül szolgál. A fordító Rufinus IV. századi itáliai pap.

Pergamenkódex. 134 fol. 230 x 300 mm.

Írás: humanista gotiko-antikva.

Scriptor: ismeretlen, Firenze.

Illuminálás: Firenze, 1472 előtt. Fehér indafonatos; a fol. 2v-t utólag festették bele Budán. - Mátyás király címerével van ellátva.

Kötése: eredetileg vörös bársony volt, most XIX. századi török bőrkötésben látható. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel ékes.

Vitéz János kezétől származó javítások vannak benne.

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Ancona 2. 719. sz. - Mezey I. 3. sz. - Berkovits I.4. sz. - Csapodi I. 6. sz. - Csapodi II. 201. sz. - Csapodi XXXIV. 7. sz. - Csapodiné XXVIII.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek