Suetonius, Tranquillus Caius: Vitae Caesarum  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 13.
Suetonius, Tranquillus Caius: Vitae Caesarum


Római szónok és történetíró (kb. 75-160) munkája. Tizenkét életrajz: lulius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitelius, Vespasianus, Titus, Domitianus császáré.

Pergamenkódex. 181 fol. 190 x 280 mm.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: Cenninius (szignálatlan, XV. század második fele).

Illuminálás: A címlap és egy kivételével az iniciálék mind ki vannak vágva. Valószínűleg Cenninius, Firenze.

Régi kötéséről nincs adat, most XIX. századi török bőrkötésben. - Poncolt arany metszéssel díszített.

Bár a kódex első levelének hiánya miatt címer nincs benne, a következő bejegyzés miatt hiteles korvinának lehet tartani: „1487. 17. Augusti in dicionem Regis Mathiae p[ost] longa[m] obsidio[nem] venit Vyhel Imp[er]ial[is] c[ivitas] Austriae", tehát Bécsújhely elfoglalásának bejegyzése, a város magyar neve, Vitéz János lapszéli bejegyzései és a másoló, Cenninius személye, aki több kódexet másolt Mátyás király számára, szolgál bizonyítékként.

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Mezey I. 13. sz. - Csapodiné I. 337-338. - Csapodiné II. 47. - Csapodiné XXVIII. 102. sz. - Csapodiné XXIX. -Csapodi I. 15. sz. - Csapodi II. 615. sz. - Csapodi XXXIV. 16. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek