Panegyrici Latini XII.  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 12.
Panegyrici Latini XII. (Plinius: Panegyricus dictus Traiano imperatori. - Mamertinus, Claudius: Panegyricus Maximiano Augusto dictus. - Genethliacus Maximiani Augusti, - Panegyricus dictus Constantino filio Constantini. - Eumenius: Gratiarum actio Constantino Augusto Flaviensium nomine. - Panegyricus Constantino imperatori dictus. - Panegyricus coram Maximiano et Constantino imperatoribus. - Panegyricus Constantino Caesari recepta Britannia dictus. - Pro restaurandis scholis oratio. - Nazarus: Panegyricus dictus Constantino imperatori. - Pacatus: Panegyricus dictus Theodosio)


Római császárokról szóló dicsőítő versek gyűjteménye. Nagyon elterjedt mű volt, több változatban ismeretes.

Pergamenkódex. 143 fol. 150 x 250 mm.

Írás: humanista kurzív könyvírás.

Scriptor: ismeretlen.

Illuminálás: Firenze, 1450-1470 közt. Fehér indafonatos. - A címer helye üres, zöld babérkoszorúval van körülvéve.

Kötése: régen is bőr volt, most XIX. századi török bőrkötésben látható.

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.

Bár címer nincs benne, a Vitéz János kezétől származó emendálások miatt ezt is a hiteles korvinák közé számítjuk.


Bibliográfia: Mezey I. 12. sz. - Csapodi II. 931. - Csapodi XXXIV. 15a. - Csapodiné XXVIII. 74. sz. - Csapodiné XXXI.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek