Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Adversus Marcionem Stoicum libri V  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 10.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Adversus Marcionem
Stoicum libri V

A szerző (kb. 160-220 után) római ügyvéd, aki bár világi ember volt, mégis jelentékeny teológiai munkásságot fejtett ki, előbb katolikus, utóbb montanista szellemben. Ezt a munkáját az ószövetségi Szentírást elvető Marcio ellen írta; cáfolja, hogy az Ó- és Újszövetség közt ellentét van.

Pergamenkódex. 178 fol. 200 x 290 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen, Firenze.

Illuminálás: Firenze, 1468 előtt. Fehér indafonatos. - Mátyás király címerével van ellátva.

Kötése: eredetileg lila bársony volt, most XIX. századi török bőrkötésben látható. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel ékes.

Vitéz János bejegyzése van benne, hogy 1468-ban Nyitrán javítgatta a szöveget: „Finivi transcurrendo Nitrie die II. Iunii MCCCCLXVIII. Emendare bene non potui propter inemendatum exemplar."

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Ancona 2. 725. sz. - Mezey I. 10. sz. - Berkovits I. 11. sz. - Csapodi I. 13. sz. - Csapodi II. 628. sz. - Csapodi XXXIV. 14. sz. - Csapodiné XXVIII. 107. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek