Theophrastus: Historia plantarum.  

Budapest, Egyetemi Könyvtár

Cod. Lat. 1.
Theophrastus: Historia plantarum. - De causis plantarum. E Graeco ín Latinum traducta per Theodorum Gazam Thessaloni-censem, cum praefatione eiusdem ad Nicolaum V. papam

Theophrastos (kb. 370-kb. 285) görög filozófus, Aristotelés tanítványa. Munkáiban a növények leírásával, fiziológiájával és rendszerezésével foglalkozik. Aristotelés biológiai elveinek fölhasználásával ő építette ki először a botanika rendszerét. A latin fordítást a XV. század közepén készítette a Konstantinápolyból Itáliába költözött Gaza római professzor, aki fordítását a Vatikáni Könyvtár alapítójának, V. Miklós pápának ajánlotta.


Pergamenkódex: 250 fol. 238 x 338 mm.

Írás: antikva rotunda.

Scriptor: ismeretlen. „Vespasianus librarius florentinus fieri fecit florentiae." (Ez az egyetlen korvina, amelyben föl van tüntetve, hogy Vespasiano műhelyében készült.)

Illuminálás: Firenze, 1460-1470 közt. Fehér indafonatos. - Mátyás király címerével díszített.

Kötése: eredetileg lila bársony volt, most XIX. századi török bőrkötésben látható. - Színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel készült.

A kódexet Szulejmán szultán vitte el Budáról 1526-ban hadizsákmányként. 1877-ben Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza. Új kötése ekkor készült.


Bibliográfia: Ancona 2. 718. sz. - Mezey I.1. sz. - Berkovits I. 2. sz. - Einarsen. - Csapodi I. 4. sz. - Csapodi II. 636. sz. - Csapodi XXXIV. 5. sz.

Forrás
Csapodi Csaba: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1992.

 

Képek